VÝSTAVY VE STUDIU JANDOVA

1993 – 2004

V letech 1993 – 2004 sloužil prostor nynějšího Studia Jandova Galerii 9. Na 25 m2 se za těchto 11 let uskutečnilo zhruba 170 výstav v jednoznačné a jednoduché koncepci: každé 3 týdny přinést něco, co diváky zaujme a potěší, s pevnou hranicí úrovně, ale naprostou svobodou témat, forem, žánrů a technik, a s důrazem na čistou a dílům i prostoru adekvátní instalaci. 

Galerie 9 našla své přátele mezi výtvarníky i diváky, a řada autorů koncipovala svá díla na míru jejímu komornímu prostoru.
Rozloučením s Jandovkou byla výstava Naposled v malém, pro niž Galerie 9 oslovila všechny dostupné výtvarníky, kteří v ní doposud vystavovali. Šedesát z nich se benefiční výstavy svými díly zúčastnilo (zdi mezi pracemi, vystavenými v mnoha řadách nad sebou, takřka nebylo vidět) a téměř 40 z vystavených děl autoři věnovali stálé sbírce Galerie 9. 

Od roku 2004
V roce 2004 byla rekonstruována historická budova vysočanské radnice. Bludiště komůrek vrátnic a kanceláří v přízemí bylo strženo a získaný prostor po obou stranách hlavního vchodu neorenesanční budovy byl citlivě upraven jako galerie, nepostrádající tolik žádoucí otevřenost ani intimitu. Po jedenáctileté improvizaci na 25 metrech čtverečních se Galerie 9 přestěhovala do čtyřnásobných prostor skutečně galerijních.

Od roku 2019
V roce 2018 se z bývalé Galerie 9 (a pozdějšího Ateliéru propagace) stalo Studio Jandova. A jak to tak bývá, dobré věci se propojují. I my jsme si řekli, že bílé stěny a ideální osvětlení si žádá něco víc. Proto jsme se v roce 2019 obrátili na paní Evu Kořánovou, kurátorku Galerie 9, s nápadem o znovuobnovení výstav. Její nadšení nemělo mezí a proto byla její právě jejím dílem LINOLINEÁRNÍ HRY symbolicky zahájena nová éra výstav v těchto prostorách. A co vám budeme povídat, bylo to dojemné. 🙂 

aktuální výstava 

budoucí výstavy

Další výstavy plánujeme. 

Pokud jste autor a máte zájem vystavovat, neváhejte nás kontaktovat. 

KONTAKTY

Návštěvy po dohodě, vstup volný