Seznamte se s lektory Studia Jandova – jsou to zkušení a vyhledávání pedagogové a umělci. Základ našeho lektorského týmu tvoří známá mezzosopranistka Edita Adlerová a cimbalistka a klavíristka Vlaďka Křenková, která několik let vedla soukromou výuku právě v pražských Vysočanech. 

Mimo organizaci kroužů a kurzů zajišťujeme exkluzivní program hudebníka Jaroslava Krčka, který se svým souborem Musica Bohemica – Viva pořádá interaktivní koncerty pro všechny věkové kategorie. 

Vedení studia

Edita Adlerová

Edita Adlerová

Lektorka zpěvu
Zkušenostivíce než 20 let

Jazyky výuky: čeština, angličtina

O lektorce:

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala konzervatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen G. Bizeta v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. Režisérka Tereza Kopáčová natočila dokumentární film „Něco z Carmen“, který zaznamenal její práci na této roli a byl uveden v České televizi. Nyní studuje obor Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se převážně koncertní činnosti – zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje i v programech s komorním obsazením. Vytváří autorské moderované hudební projekty, jako například „Carmen a Flamenco“, „Ave Maria“ nebo „George Gershwin – Muž, který neodešel“. Společně se sopranistkou Annou Hlavenkovou založila soubor Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Classique au large (Francie), Music festival Gorizia (Itálie), Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, Hudební festival L. van Beethovena aj. Jako sólistka vystupuje s českými i zahraničními orchestry a předními dirigenty – Serge Baudo, Petr Altrichter, Leonardo Martinez, Banjamin Ashkenazy, Charles Olivieri – Munroe, Jose Miguel Rodilla aj. v nejlepších koncertních sálech – Palau de la Música Catalana Barcelona nebo KKL Luzern aj. V komorních projektech permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci – klavíristé Emmanuel Quiquemelle (Francie), Věra Mullerová nebo Adam Skoumal, sopranistka Gabriela Beňačková, varhaník Vladimír Roubal nebo kytarista Miroslav Žára. Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profilová. Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Moldávii, Lotyšsku, Gruzii, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Maroku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

Vlaďka Křenková

Vlaďka Křenková

Lektorka hudební teorie, hry na cimbál a hry na klavír
ZkušenostiPraxe více než 10 let
Jazyk výuky: čeština

O lektorce: 

Vlaďku od dětství provází dva nádherné nástroje – cimbál a klavír. Tyto nástroje i jejich metodiku studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde také vyučovala na ZUŠ a působila jako korepetitorka baletu. Od roku 2012 se věnuje soukromé hudební výuce v Praze a zabývá se vzděláváním dětí i dospělých. Díky inspiracím v soukromé výuce vytvořila celostátní projekt ChciLekci.cz, který nabízí lektory mnoha oborů z celé ČR. Je zakladatelkou příměstských táborů v Praze, které jsou zaměřené na umělecké obory (hudba, tanec, výtvarno) a v nichž Vlaďka uplatňuje nejen své manažerské schopnosti, ale hlavně také zkušenosti s rozmanitou prací v dětském prostředí. Její velikou zálibou je organizace hudebních doprovodů na různých eventech (např. svatby, firemní večírky, apod.). Sama často svou romantickou hrou na cimbál nebo klavír doprovází svatební obřady.

exkluzivní spolupráce

Jaroslav Krček

Jaroslav Krček

Hudební skladatel, dirigent, sbormistr

Jaroslav Krček je český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební skladatel.

Hudbě se věnoval od svých 14 let, kdy se naučil hrát na harmoniku a se svým bratrem Vladimírem začal docházet do mládežnického souboru Elán. Ve čtrnácti letech také napsal svou první skladbu „Tango pro Věru“. Studoval nejprve Pedagogické oddělení Hudební školy B. Jeremiáše v Českých Budějovicích, v letech 1959-62 pak ještě pražskou konzervatoř (žákem Miloslava Kabeláče v kompozici a Bohumíra Lišky v dirigování). Šest let byl sbormistrem plzeňského smíšeného sboru Česká píseň, současně byl zaměstnán jako hudební režisér v Československém rozhlasu v Plzni. Spolupracoval s plzeňským folklorním souborem Úsměv.

V letech 1967-1972 působil jakou hudební režisér ve vydavatelství Supraphon v Praze. Zde spolupracoval se špičkovými soubory a s dirigenty Václavem Neumannem, Jiřím Bělohlávkem, Milanem Munclingrem aj. S Českou filharmonií a Václavem Smetáčkem nahrál jako režisér Smetanovu Mou vlast, tehdy první digitální hudební nahrávku v Československu, tato deska pak získala mezinárodní ocenění, japonskou cenu „Columbia Golden CD Prize“ (1984).

Společně s folkloristou Františkem Bonušem založil na podzim roku 1959 Malou muziku Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Roku 1967 pak založil taneční soubor Chorea Bohemica a Malá muzika byla až do roku 1982 hudební složkou tohoto souboru. Roku 1975 založil ještě soubor Musica Bohemica, a s ním velmi rychle dosáhl mimořádných koncertních úspěchů na domácí scéně i v zahraničí. Zájem o folklór jihočeský a západočeský a o anonymní hudební projevy české kultury přerostl ve specializaci na folkloristickou problematiku v nejširších souvislostech: vyhledává nejstarší památky lidové hudby, uvádí je znovu do současného hudebního života a je také autorem překrásných úprav lidových písní a tanců. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Tyto Krčkovy skladby tvoří kompletní koncertní repertoár souboru Musica Bohemica, pro nějž napsal desítky skladeb inspirovaných původním historickým materiálem. Mimo to se ale průběžně věnuje také kompozici v oboru soudobé vážné hudby.

Jaroslav Krček je autorem rozsáhlých skladeb symfonických, komorních i vokálních. Roku 2005 byla v Praze provedena jeho Symfonie č. 4 „Desiderata“, v únoru 2010 byla Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK uvedena premiéra další skladatelovy Symfonie č. 5 „Renesanční“. Oratorium „Ten, který jest“ zaznělo v provedení Plzeňské filharmonie a hostů a Pražského filharmonického sboru dne 6. března 2011 v pražském Obecním domě. Koncert se konal v rámci celosvětových oslav 150. výročí narození rakouského filosofa, duchovního badatele a anthroposofa Rudolfa Steinera.

Jako uznávaný autor, dirigent, interpret i hudební organizátor Jaroslav Krček spolupracuje s předními pražskými orchestry, komorními soubory, scénami i s několika nahrávacími společnostmi.

VÝBĚR Z DÍLA

 • Symfonie č. 1 – op. 40 (1974),
 • Symfonie č. 2 – op. 76 (1983) na latinské humanistické texty,
 • Symfonie č. 3 „Jan Ámos“ – op. 95 (1990),
 • Symfonie č. 4 „Desiderata“ – op. 123 (2000),
 • Symfonie č. 5 „Renesanční“ – op. 133 (2007),
 • Symfonie č. 6 „Semplice“ – op. 140 (2011).
 • Vánoční mše – op. 93 (1990),
 • Česká mše – op. 97 (1991),
 • Mše č. 3 „Vánoční“ – op. 100 (1993),
 • Mše č. 4 „Lomnická“ – op. 105 (1996),
 • Mše č. 5 „Legenda vánoční“ – op. 112 (1997),
 • Mše č. 6 „Lidová mše vánoční“ – op. 124 (2001),
 • Mše č. 7 „Zpěvy vánoční“ – op. 135 (2008).
 • Koncert pro housle a orchestr – op. 67 (1979),
 • Koncert pro hoboj, harfu a komorní orchestr – op. 72 (1980),
 • Maiestas Carolina. – op. 59 (1977) Cyklus písní na texty J. Pecky,
 • Nevěstka Raab. – op. 36 (1971) Elektronická opera na libreto Zd. Barborky,
 • Romance o Ječmínkovi. – op. 127 (2004) Balet,
 • Loď bláznů. Baletní suita – op. 78 (1983),
 • Hořické pašije (Mysterium Horicense). Vokálně-instrumentální cyklus – op. 101 (1993),
 • Z kamení chléb. Oratorium – op. 125 (2003),
 • Ve stínu kříže. Komorní opera. Libreto Josef Novotný – op. 129 (2005),
 • Český rok v lidových písních. Scénická kantáta. – op. 66 (1979),
 • Ten, který jest – op. 137 (2009), celovečerní oratorium, inspirováno kristologií Rudolfa Steinera s použitím citací z Bible, z díla J. A. Komenského a z textů, které vnitřním hlasem přijala J. Lejnarová.
 • Krédo Mistra Jana (2015), celovečerní kantáta k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

PRÁCE PRO ROZHLAS

V Českém rozhlase (v Praze, Plzni a Brně) má Jaroslav Krček asi 350 nahrávek úprav českých a moravských lidových písní a tanců. Napsal také hudbu k rozhlasovým hrám:

Je autorem hudby k rozhlasovým pohádkám v režii Karla Weinlicha:

 • Jabloňová panna
 • Potrestaná pýcha
 • Sygsegyr
 • Bílá panenka
 • O Jánošíkovi

FILMOVÁ HUDBA

 • Vánice (1962, režie Čeněk Duba)
 • Škaredá dědina (1975, režie Karel Kachyňa)
 • Poslední propadne peklu (1982, režie Vladimír Ráža)
 • Plaché příběhy (1982, režie Dobroslav Zborník, Tomáš Tintěra)
 • Všichni mají talent (1984, režie Zdeněk Flidr)
 • Moře začíná za vsí (1987, režie Zdeněk Flidr)
 • Tichý společník (1988, režie Zdeněk Flidr)

HUDBA K VEČERNÍČKŮM

 • Kašpárek, Honza a drak
 • Kašpárek, Honza a ti druzí
 • Vlaštovičky
 • Příběhy čokoládového panáčka
 • Francouzské pohádky
 • Cesty formana Šejtročka

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Jaroslav Krček sestavil několik sbírek lidových písní (např. z Podkrkonoší) a několik zpěvníků, zejména:

 • ČESKÝ ZPĚVNÍK, 240 lidových a anonymních písní. Hudební zpracování Jaroslav Krček, literární zpracování Jindřich Pecka, 330 stran
 • VÁNOČNÍ PÍSNĚ Z BAROKNÍCH KACIONÁLŮ / CHRISTMAS SONGS FROM BAROQUE HYMN-BOOK, 30 vánočních písní – noty v úpravě pro zpěv a nástrojový doprovod s možnostmi různého obsazení, 47 stran
 • ZPÍVÁME KOLEDY / SINGING CHRISTMAS SOGNS, Malý zpěvník obsahující melodie a texty šesti nejznámějších českých koled – ilustrovaný zpěvníček obsahuje malý rozkládací „betlémek

DISKOGRAFIE (VÝBĚR)

VÁŽNÁ HUDBA JAROSLAVA KRČKA NA CD NAHRÁVKÁCH

 • Jaroslav Krček, ČESKÝ ROK / A Year In Bohemia, [1995] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení
 • Jaroslav Krček, JAN AMOS – SYMFONIE č. 3 / JAN AMOS – SYMPHONY NO. 3, [1996] Supraphon
 • Jaroslav Krček, HOŘICKÉ PAŠIJE – ČESKÁ MŠE č. 2 / MYSTERIUM HOERICENSE – MISSA NO. 2, [2007] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení
 • Jaroslav Krček, ROZMLUVY S ČASEM / TALKS WITH TIME, [2008] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení
 • Jaroslav Krček, LIDOVÁ VÁNOČNÍ MŠE č.6, [2008] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení

FOLKLÓR, ÚPRAVY A STYLIZACE LIDOVÝCH PÍSNÍ

 • NEJSTARŠÍ SBÍRKY ČESKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ / The oldest collections of Czech folk songs, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1989] Supraphon
 • „HAJEJ, NYNEJ“ – České a moravské ukolébavky / Lullabies from Bohemia and Moravia, Arr.: Jaroslav Krček [1992] Suraphon
 • MUSICA BOHEMICA – LIDOVÉ PÍSNĚ / Folk songs, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1993] Primus
 • MUSICA BOHEMICA – PÍSNĚ A TANCE Z DOBY TŘICETILETÉ VÁLKY / Lieder From The Baroque Era In Bohemia, Arr. Jaroslav Krček [1994] Koch Schwann, Německo
 • KAREL JAROMÍR ERBEN – PROSTONÁRODNÍ PÍSNĚ A ŘÍKADLA, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1995] Panton
 • TANCE ZE 17. A 18. STOLETÍ / The dances from 17. and 18. century, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1995] Panton
 • „AŤ PÍSEŇ NEUSTÁVÁ“ – ČESKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ PĚTI STOLETÍ / Czech folk and anonymous songs of the five centuries, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1999] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení
 • NEJZNÁMĚJŠÍ LIDOVÉ PÍSNIČKY / BEST KNOWN CZECH FOLK, [2008] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení

LIDOVÉ PÍSNĚ VÁNOČNÍ (KOLEDY)

 • VÁNOČNÍ ZPĚVY Z DOBY HUSITSKÉ / Christmas Carols From The Jistebnice Hymnal, Arr. Jaroslav Krček [1982] Supraphon
 • ČESKÉ ZPĚVY VÁNOČNÍ / Bohemian Christmas songs, Arr. Jaroslav a Josef Krček [1984] Supraphon
 • CAROLLING, Gabriela Beňačková; vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení a Bambini di Praga, Arr. Jaroslav Krček [1991] Supraphon
 • ČESKÉ VÁNOCE / Czech Christmas, Arr. Jaroslav a Josef Krček [1991] Proxima
 • VÁNOCE S MUSICOU BOHEMICOU, Christmas with Musica Bohemica, Arr. Jaroslav a Josef Krček [1997] Gramofonové závody
 • Benjamin Britten: A CEREMONY OF CAROLS a koledy staré Evropy, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi, Spoluúčinkuje chlapecký sbor BONI PUERI, vydavatel Arco Diva
 • TICHÁ NOC – Stille Nacht Heilige Nacht, Arr. Jaroslav a Josef Krček [2001] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružení
 • HLEĎ, MALÉ JEZULÁTKO, Vánoční koncert z kostela sv. Šimona a Judy – Live, Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [2004] vydavatel Musica Bohemica, občanské sdružen

ODKAZY

REFERENCE

 1. Skočit nahoru Věra Provazníková: Košile štěstí na stránkách Českého rozhlasu

LITERATURA

 • Čeští skladatelé současnosti, Praha 1985, Vydavatelství Panton
 • Jaroslav Krček. Informační leták Hudebního informačního střediska v Praze
 • Krček, Jaroslav, „Odkud a kam“, (autobiografie a dílo) Praha 2011, Vydavatelství ABM
 • Krček, Jaroslav, „Vandrovali hudci“, Praha 2005, Vydavatelství ABM
 • Krček, Jaroslav, „Každý po svém trní“. Praha 1997, Vydavatelství Primus
 • Bezdíček, Viktor, (ed.), Pěkná, Helena, (ed.), „Alena Skálová – fenomén choreografie“, Praha 2006, Vydavatelství H+H

EXTERNÍ ODKAZY

 

 

Zdroj: Wikipedia

 

LEKTOŘI

 

Vlaďka Křenková

Vlaďka Křenková

Lektorka hudební teorie, hry na cimbál a hry na klavír
ZkušenostiPraxe více než 10 let
Jazyk výuky: čeština

O lektorce: 

Vlaďku od dětství provází dva nádherné nástroje – cimbál a klavír. Tyto nástroje i jejich metodiku studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde také vyučovala na ZUŠ a působila jako korepetitorka baletu. Od roku 2012 se věnuje soukromé hudební výuce v Praze a zabývá se vzděláváním dětí i dospělých. Díky inspiracím v soukromé výuce vytvořila celostátní projekt ChciLekci.cz, který nabízí lektory mnoha oborů z celé ČR. Je zakladatelkou příměstských táborů v Praze, které jsou zaměřené na umělecké obory (hudba, tanec, výtvarno) a v nichž Vlaďka uplatňuje nejen své manažerské schopnosti, ale hlavně také zkušenosti s rozmanitou prací v dětském prostředí. Její velikou zálibou je organizace hudebních doprovodů na různých eventech (např. svatby, firemní večírky, apod.). Sama často svou romantickou hrou na cimbál nebo klavír doprovází svatební obřady.
Anna Hlavenková

Anna Hlavenková

Lektorka zpěvu

Lektorka vede pěvecké semináře a workshopy. 

Jazyk výuky: čeština

Sopranistka Anna Hlavenková zahájila svoji pěveckou kariéru v Brixiho komorním sboru Teplice. Ještě během studií na teplické konzervatoři se pro svůj lyrický soprán a stylově čistou interpretaci stala vyhledávanou sólistkou mnoha souborů zaměřených na autentickou interpretaci hudby starších slohových období (Musica Antiqua Praha, Musica Florea, Ad Vocem, Capella Regia Musicalis, Collegium Marianum, La Vinciolina a dalších). Je zakládající členkou souboru Verba Chordis.

Jako sólistka vystupovala na řadě evropských hudebních festivalů (Festival van Vlaanderen Brugge, Festival d’Ambronay, Pražské jaro, Göttingen Händel-Festspiele a dalších). Spolupracuje s rozhlasem a televizí, nahrála několik desítek CD.

Pravidelně vyjíždí na koncertní turné po Španělsku; z mnoha tamějších úspěchů lze jmenovat například Mozartovo Requiem a Händelova Mesiáše. Její scénická vystoupení kromě dalších zahrnují účinkování v oratoriu Sub Olea Pacis Jana Dismase Zelenky se souborem Musica Florea (nahrávka získala prestižní ocenění Cannes Classical Awards na světovém hudebním veletrhu MIDEM 2003), a titulní role v operách Dido&Aeneas a Fairy Queen Henryho Purcella. Absolvovala koncertní turné po Japonsku. Spolupracuje s nejznámějšími českými orchestry (Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Komorní filharmonie České Budějovice, Filharmonie Hradec Králové, Severočeská filharmonie Teplice).

Ve své koncertní činnosti se reprezentuje bohatým repertoárem od renesančních písní přes barokní a klasicistní oratorium a operu až po soudobé kompozice. Od roku 1994 se věnuje lidové hudbě se souborem Musica Bohemica. Zaslouženou pozornost vzbudily její recitály, kde prezentuje především písňové cykly 19. a 20. století a současné skladby často přímo pro ni věnované předními českými autory. To vše z ní činí jednu z nejvšestrannějších interpretek komorní a oratorní hudby v Čechách.

Od roku 2001 pedagogicky působí na konzervatoři v Teplicích.

Edita Adlerová

Edita Adlerová

Lektorka zpěvu
Zkušenostivíce než 20 let

Jazyky výuky: čeština, angličtina

O lektorce:

Mezzosopranistka Edita Adlerová vystudovala konzervatoř v Pardubicích u prof. Svatavy Šubrtové. V roce 1991 absolvovala s rolí Carmen G. Bizeta v divadle J. K. Tyla v Plzni a stala se tak nejmladší Carmen v historii české opery. Režisérka Tereza Kopáčová natočila dokumentární film „Něco z Carmen“, který zaznamenal její práci na této roli a byl uveden v České televizi. Nyní studuje obor Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se převážně koncertní činnosti – zpívá sólové party oratorií s orchestry, účinkuje i v programech s komorním obsazením. Vytváří autorské moderované hudební projekty, jako například „Carmen a Flamenco“, „Ave Maria“ nebo „George Gershwin – Muž, který neodešel“. Společně se sopranistkou Annou Hlavenkovou založila soubor Canto Dolce, který se zaměřuje na barokní hudbu. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Pražské jaro, Classique au large (Francie), Music festival Gorizia (Itálie), Smetanova Litomyšl, Struny podzimu, Třeboňská nokturna, Hudební festival L. van Beethovena aj. Jako sólistka vystupuje s českými i zahraničními orchestry a předními dirigenty – Serge Baudo, Petr Altrichter, Leonardo Martinez, Banjamin Ashkenazy, Charles Olivieri – Munroe, Jose Miguel Rodilla aj. v nejlepších koncertních sálech – Palau de la Música Catalana Barcelona nebo KKL Luzern aj. V komorních projektech permanentně spolupracuje s vynikajícími umělci – klavíristé Emmanuel Quiquemelle (Francie), Věra Mullerová nebo Adam Skoumal, sopranistka Gabriela Beňačková, varhaník Vladimír Roubal nebo kytarista Miroslav Žára. Spolupodílela se na několika CD, natočila dvě profilová. Její interpretaci mnohých hudebních děl mohli slyšet posluchači v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Moldávii, Lotyšsku, Gruzii, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Maroku, Egyptě a Spojených Arabských Emirátech.

Tomáš Mrštný

Tomáš Mrštný

Lektor hry na kytaru a ukulele

Jazyky výuky: čeština

O lektorovi:

Tomáš hraje na klasickou kytaru již od sedmi let. Věnuje se a vyučuje také  hru na ukulele (v posledních letech velmi oblíbený hudební nástroj). V našem studiu vzdělává jak děti, tak dospělé. O prázdninách pak předává zkušenosti dětem na hudebních táborech, mimo i jiné na táborech, které pořádá Veselý Příměšťák.

Působí ve známém KKO – Komorním kytarovém orchestru a je lektorem v projektu Kapela ve škole, v němž děti základních škol navštěvuji neobvyklé hodiny hudební výchovy.

Vojtěch Kadera

Vojtěch Kadera

Lektor hry na violoncello a hry na klavír, zpěvu, jazykový poradce

 

Jazyky výuky: čeština, angličtina, italština, řečtina

O lektorovi: 

VZDĚLÁNÍ:

 • 2010 – 2011, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma IT Operni studio
 • 2001 – 2007, Synchrono Odeio, Athens GR Magisterské studium v oboru solový zpěv
 • 1995 – 2001, Janáčkova konzervatoř ,Ostrava CZ, Absolutorium v oboru hudba , violoncello , solový zpěv

PRAXE:

 • 2017 – 2018, Dětská skupina BONA , CSSP Praha, Pedagog hudební a pohybové výchovy, muzikoterapie
 • 2016 – 2017, Privátní hlasové studio Jeanette Favaro, Lipsko DE, Korepetitor, hlasový poradce
 • 2012 – 2016, ZUŠ Kouřim, Pedagog hra na klavír a solový zpěv
 • 2005 – 2007, Konzervatoř Korinthos, Korinth GR, Korepetitor
 • 2003 – 2005, Konzervatoř Oliveros Mantzaros, Atény GR Pedagog komorní hry
 • 2001 – 2007, Synchrono Odeio, Atény GR, Pedagog violoncella

UMĚLECKÁ ČINNOST:

 • Hamburger Symphoniker
 • Česká filharmonie
 • Plzeňská filharmonie
 • Barock orchestra Elbipolis
 • Bamberger sinfoniker
 • Elbphilharmonie Hamburg
 • Mistrovské kurzy “In Opera”, Roma IT
 • Mistrovské kurzy, Zábřeh na Moravě, CZ
 • Mistrovské kurzy Renata Scotto, Rieti IT
 • Mistrovské kurzy Accademia Santa Cecilia

Vojtěch prvně  absolvoval svá studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě  coby  violoncellista  a  pokračoval  své  pěvecké  studium  na Synchrono Odeio v Aténach , kde dokončil  své  studium  v 2007 pod vedením  Medei  Iassonidou.

Vojtěch byl posléze členem operního studia Accademia Santa Cecilia v Římě , kde  se  zdokonaloval  pod vedením  Renaty Scotto, Anny Vandi a Cesara Scartona ve 2010-12. Finalista  Internationalen Gesangbettweber „La Traviata“ Schlossoper Haldenstein ve Švýcarsku v roce 2011.

V  současné  době  se  pěvecky  zdokonaluje  u  Anny  Vandi  v  Římě  a  Štěpánky  Hraničkové  v  Praze.

Vojtěch  uskutečnil  svůj  německý  debut  v  roli  Belmonta  v  „Únosu ze Serailu“  W. A. Mozarta  s  Frankfurtskými  sinfoniky  a  o rok později zpíval titulní  roli  Xerxa  ve  stejnojmenné opeře  G.F.Handela  ve  Vídni /Opera Piccola 2013/.  Téhož  roku  se  představil  českému  publiku  v  sezóně Plzeňské filharmonie nastudováním Mozartovy Korunovační mše a Haydnova oratoria Stvoření.  V Berlíně zpíval „ Zápisník zmizelého“ Leoše Janáčka  na  speciálním  koncertě  pořádaný  českou  ambasádou  k  výročí skladatele. Minulý rok ho zavedl na pódia ve Valencii, Římě a v Číně, letošní sezónu 2014/15 zahájí sérií koncertů v Jižní Koreji a Číně.

Byl hostem významných hudebních festivalu – Schleswig- Holstein Musik Festival,  Festival Internacional de Música y Danza de Granada,  Istanbul International Music Festival,  International festival , Taiwan Music festival a vystoupil s  Janáčkovou filharmonií,  Českou filharmonií,  Plzeňskou filharmonií,  Orchestrem NDR,  Bamberger Symphoniker a  Elbipolis Barockorchester Hamburg.

Iryna Beidyk

Iryna Beidyk

Lektorka hry na akordeon a hudební nauky

Jazyky výuky: čeština, ruština

O lektorce: 

VZDĚLÁNÍ:

 • 1978 – 1982, Vysoká škola kultury, Kyjev – Ukrajina
 • 1975 – 1978, Střední kulturně-osvětová škola, Obor kulturně-osvětová práce

PRAXE:

 • dlouholetá praxe s hudebním vzděláváním
 • Učitelka hudebního oboru, ZUŠ Nikolajev
 • Učitelka a vedoucí hudebního studia, DK NGZ, Nikolajev
 • Vedoucí metodického oddělení, DK ČSZ, Nikolajev
Klára Koupilková

Klára Koupilková

Lektorka tance

Jazyky výuky: čeština

O lektorce: 

VZDĚLÁNÍ:

 • Mezinárodní konzervatoř Praha, obor Hudebně dramatické umění

PRAXE:

 • lektorka baletu a tance v MŠ

Zájmy a aktivity:

 • Tanec: akrobatický rokenrol, balet, jazz, step
 • Divadlo: U22, Divadlo v Korunní, letní divadelní tábory, Talent Company 2015
 • Moderace: Rozhovor s Terezou Kostkovou, Terezou Tobiášovou
 • Další: zpěv, natáčení, focení, lektorování na táborech, hlídání dětí