ZkušenostiPraxe více než 10 let
Bio: 

Vlaďku od dětství provází dva nádherné nástroje – cimbál a klavír. Tyto nástroje i jejich metodiku studovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde také vyučovala na ZUŠ a působila jako korepetitorka baletu. Od roku 2012 se věnuje soukromé hudební výuce v Praze a zabývá se vzděláváním dětí i dospělých. Díky inspiracím v soukromé výuce vytvořila celostátní projekt ChciLekci.cz, který nabízí lektory mnoha oborů z celé ČR. Je zakladatelkou příměstských táborů v Praze, které jsou zaměřené na umělecké obory (hudba, tanec, výtvarno). Její velikou zálibou je organizace hudebních doprovodů na různých eventech (např. svatby, firemní večírky, apod.) v rámci její agentury Artevento. Sama často svou romantickou hrou na cimbál nebo klavír doprovází svatební obřady.